Browse Tag: skener čiarového kódu

Snímače čiarových kódov pre rast vašej firmy

Snímače čiarových kódov pre rast vašej firmy

Každý majiteľ menšej firmy sa jedného dňa dostane do bodu, kedy zatúži, aby jeho firma rástla. Rast firmy nie je možný bez investície do nových technológií a urýchlenia pracovného procesu. V distribúcii, v logistických centrách a v skladoch vám progres umožní prechod z ručnej evidencie tovaru na systém čiarových kódov, ktorých identifikáciu umožňujú snímače.

Informačné minimum o čiarových kódoch

Môžeme povedať, že svet sa zmenil v roku 1952, kedy bol patentovaný prvý čiarový kód. Jeho vynálezcom bol Američan Joseph Woodland, ktorý vlastnil predajňu a označovanie tovaru ručne sa mu zdalo veľmi pomalé a neprehľadné. Naplno sa začali kódy využívať po roku 1980, v tomto období prichádza na svet snímač čiarového kódu v takej podobe, ako ho poznáme i dnes. Čiarové kódy a snímače znamenali pre ekonómiu veľký prínos. Väčšina ľudí sa denne stretáva s EAN kódom, ktorým sú označené produkty na predaj v maloobchode. Z číselného kódu viete na prvý pohľad identifikovať len krajinu, kde je zaregistrovaný výrobca (prvé tri čísla). Ostatné údaje sa dozviete až po naskenovaní, ktoré vám umožní čítačka čiarových kódov. Klasické čiarové kódy sa nazývajú aj 1D kódy. Už dnes sa vo veľkej miere využívajú tiež 2D tzv. QR kódy, ktoré dokážu zaznamenať ešte väčší objem informácií. Napriek nastupujúcich novým technológiám majú čiarové kódy ešte dlhú budúcnosť. Je to dané ich nízkou investičnou náročnosťou. Firma získa prechodom na čiarové kódy veľkú úsporu času a vyššiu efektivitu evidencie tovaru s minimálnou chybovosťou.

Zamerané na snímače čiarových kódov

Okrem softvéru a tlačiarne na číselné kódy je pre využitie čiarových kódov v praxi nevyhnutnou pomôckou skener čiarového kódu. S týmito technológiami sa stanú orientácia v sklade, evidencia a distribúcia jednoduchými úkonmi. Čítačka čiarových kódov sa vám zíde i v prípade, že tovar s kódom nedistribuujete, ale ho len prijímate. Po naskenovaní kódu sa informácie prenesú do informačného terminálu behom stotiny sekundy. Ihneď máte prehľad napríklad o zložení produktu alebo o obsahu balíčka. Chybovosť načítaných dát sa pohybuje na takej úrovni, ktorá neznamená pre firmu žiadne negatívne dopady. V oblasti ponuky skenerov čiarových kódov je naozaj z čoho vyberať. Čítačky sa vyrábajú pre rôzne priemyselné odvetvia a obchody. Medzi najviac využívané patria ručné a mobilné skenery, s ktorými sa dá pohybovať do vzdialenosti niekoľko metrov od počítača. V skladoch sa často využívajú skenery zabudované do vysokozdvižných vozíkov alebo čítačky inštalované do posuvného pásu či do dopravnej linky. Skenery pripojené káblom k počítaču oceníte pri distribúcii a najviac ich využívajú predajne. Ich výhodou je to, že sa sami zapínajú po priložení čiarového kódu k snímaču. Všetky čítačky kódov sú spoľahlivým a jednoduchým spôsobom identifikácie veľkého množstva tovaru za pár minút.